ประวัติการทำอาหารจีน

อาหารจีน เป็นอาหารที่มีขึ้นมาตามวัฒนธรรมของคนจีน รวมทั้งคนจีนแผ่นดินใหญ่ ไต้หวันและฮ่องกงคนจีนเป็นชนชาติที่ผูกพันอยู่กับการกินอย่างแนบแน่น ซึ่งมีความหลากหลายประเภท  ตามแต่ละท้องถิ่นของคนจีนที่อาศัยอยู่  ซึ่งจะมีจุดเด่นที่แตกต่างกันออกไปแต่ละท้องถิ่นนั้น ๆ  โดยทั่วไปอาหารจีนนิยมรับประทานอาหารจานผักและธัญพืชเป็นหลัก นอกจากในราชสำนักที่จะมี อาหารประเภทเนื้อ อาหารที่รู้จักกัน เช่น ก๋วยเตี๋ยว  กะเพาะปลา ขาหมู ติ่มซำ หูฉลาม วัฒนธรรมการกิน เป็นการกินร่วมกันโดยมีอุปกรณ์การกินคือ ตะเกียบ

โต๊ะจีน

ปัจจุบันประเทศไทยนิยมเอาอาหารจีนมาทำเป็นโต๊ะจีนไว้สำหรับจัดเลี้ยงแขก  ในงานมงคลหรืองานประชุม  เนื่องจากอาหารจีนมีหลากหลายชนิดและหลากหลายเจ้าในการทำโต๊ะจีน   จึงมีการแข่งขันการโฆษณากันอย่างแพร่หลาย   และที่สำคัญโต๊ะจีนแต่ละที่มีความอร่อยและราคาที่ต่างกันอีกด้วย

Advertisements